Jobb og karriere hos Adapteo

Vi er med på å skape en bærekraftig fremtid

Her finner du ledige jobb hos oss i Adapteo. Våre løsninger har fokus på mennesket gjennom hele livssyklusen – fra barn i barnehagen og mennesker midt i karrien til pensjonisten og de eldre som har behov for omsorg og pleie. Vi bidrar til et fungerende samfunn gjennom å være bevisste i alt vi gjør – fra klimasmarte løsninger til å ta sosialt ansvar. Vi er med på å skape en bærekraftig, ressurseffektiv og trygg fremtid.

Fremover sammen

Vi har et genuint engasjement i vårt arbeid og forenes gjennom en felles drivkraft for å overgå våre kunders forventninger. Gjennom å hjelpe hverandre og dele ideer og kunnskap med hverandre er vår bedriftskultur preget av samarbeidsvilje. Vi har et inkluderende miljø hvor alle blir hørt og får mulighet til å påvirke.

Vi er et stabilt selskap med fokus på vekst

Vi ser store muligheter til å ta en posisjon i et voksende marked samt ha evnen til å fortsette å skape noe fantastisk – alt styrt av en felles visjon. Å være et veletablert selskap gir oss en ekstra styrke og entreprenørtankegangen gjør det mulig for oss å være innovative, utfordrende og klare til å søke nye veier – alltid med kundens beste i fokus

Vi liker fleksibilitet

Fleksibilitet er viktig for oss. Det er ikke bare kjernen i vår forretningside. Vi jobber fleksibelt, er fremtidsrettede og åpne for å lære noe nytt. Hele tiden tilpasser vi oss etter kundens behov og verden rundt oss.

Våre verdier

  • Proaktiv

  • For hele tiden å ligge ett sted foran og være åpne for å ta inn ny kunnskap. Vi er aktive, løsningsorienterte og bidrar til utviklingen av selskapet. Å overgå våre kunders forventninger er et mål som trigger oss.

 
  • Samarbeidsvillig

  • Vi har en felles forståelse av hva som er Adapteos oppdrag og arbeider sammen som ett team. Vi har en åpen og inkluderende kultur, støtter hverandre og deler vår kunnskap med hverandre.

 
  • Dedikert

  • Vi har en positiv grunnholdning og er engasjerte og trygge i våre respektive roller. Vi er transparente og ærlige. Sammen tar vi ansvar for å nå våre mål og skape fremgang og vekst. Vi er opptatt av å holde våre løfter og skape tillit.

 

Ledige stillinger

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger, men du er velkommen tilbake på et senere tidspunkt.