Bli en del vårt [not so square] team

Hos Adapteo er vi cirka 500 personer som liker å jobbe sammen. Ved å bruke våre ulike ferdigheter, bakgrunner, kaffepreferanser og personligheter skaper vi stor verdi for fremtidige generasjoner. Noen av oss er nye adaptere, og andre har vært her en stund. Men nok om oss – akkurat nå er vi mer interessert i deg.

20230822-ADAPTEO-DAG-2-24574_LowresolutionWEB

Ledige [vel, de er det akkurat nå] stillinger hos Adapteo