Vår rapportering og etterlevelse

Adapteo skal redusere sitt karbonavtrykk betydelig, i samsvar med Paris-avtalens mål. Som et viktig steg på veien sendte vi vårt forpliktelsesbrev til Science Based Target-initiativet (SBTi) i desember 2023, med mål om et netto-nullmål innen 2040 og et delmål for 2030.

Laboratorier

Vitenskapsbaserte mål: Strategien vår inkluderer reduksjon av klimagassutslipp (GHG) på tvers av scope 1, 2 og 3, basert på et utgangspunkt fra 2022.

Lavt_CO2-2

Dekarboniseringsplan: Fullført i 2023 for scope 1 og 2 utslipp - planen vår er klar for handling fra 2024. Den omfatter nøkkelområder som mobil og stasjonær forbrenning, oppvarming og bruk av elektrisitet.

Elektrisk_Sirkel

Overgang til fornybar energi: Innen 2024 går vi over til 100 % fornybar elektrisitet og planlegger å fase ut fossil energi og kjøretøyer med fossilt drivstoff innen 2030.

Scope_3_Fokus-1

Utslippsstrategi for scope 3: For indirekte utslipp utvikler vi en plan i tråd med SBTis retningslinjer for sektorene skog, land og landbruk (FLAG) og bygninger.

Kort konstruksjonstid

Rask implementering: Målet vårt er å sikre SBTi-godkjenning for våre mål og planer innen 2024, et år før 2025-fristen.

Våre bærekraftsrapporter

Bærekraftsrapport 2023

I vår bærekraftsrapport vil du se hvilke steg vi har tatt og hva som er gjort i 2023. Vi deler også hvordan vi har integrert bærekraft i forretningsstrategien vår, og vi gir deg innsikt i de første skrittene vi har tatt på veien mot målet vårt som er null utslipp, og smartheten i vår sirkulære forretningsmodell.

Read the report

Bærekraftsrapport 2022

Til tross for store makroøkonomiske utfordringer i 2022, har Adapteo hatt et vellykket forretningsår. Vi har sett en økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Ettersom stopp i forsyningskjeden og problemer har blitt løst etter pandemien, har vi kontinuerlig vært i stand til å levere til kundene våre i tide og med tilfredsstillende resultater.

Read the report

Adapteo har undertegnet FNs Global Compact siden 2020