Bærekraft hos Adapteo

Fokus på tilpasninger for fremtiden

Dette året markerer et sentralt skifte i vår måte å tenke på – overgangen fra en bærekraftstrategi til en helhetlig strategi for bærekraftig virksomhet. Vår forpliktelse er todelt: å hjelpe samfunnet med å tilpasse seg fremtiden og implementere bærekraft med forretningsmål for en rask og effektiv overgang.

Report_Image_1080x1080-1
Lets_Meet_Here-1

Et skifte i hvordan vi tenker

Aapteo erkjenner at det er et stort gap mellom samfunnsbehov og bærekraftige byggeløsninger, og vi har et klart mål om å vøre markedsledende innen sirkulær sosial infrastruktur, samtidig som den har respekt for planetens begrensninger.

Vår bedriftsstrategi hviler på tre strategiske pilarer, og inkluderer bærekraft inn i alle aspekter av virksomheten vår. Vi kjemper for  en "teori om endring", og setter tilpasningsevne først - en motstandskraft som er utviklet fra smidighet og fleksibilitet i møte med endring. Denne tanken, som er iboende i produktene våre, finnes i alle faser av virksomheten vår.
Space_Service_Boardroom

Sirkularitet basert på design

Vår "Space as a Service"-modell inkluderer vår forpliktelse til bærekraft, tilpasningsevne og prinsipper for sirkulær økonomi, og de møter behovene for utviklingen til lokalsamfunn over hele Europa.

Skreddersydd for å imøtekomme ulike plassbehov - det være seg utdanning, helsetjenester, kontorlokaler eller overnatting - våre produkter leverer førsteklasses sosiale infrastrukturløsninger. Perfekt for kortsiktige behov eller langsiktige prosjekter, Adapteos modulbygg er et eksempel på fleksibilitet og kvalitet.

Med fokus på miljøforvaltning omfavner vi en sirkulær modell som sikrer ressurseffektivitet, avfallsreduksjon og fokus på gjenbruk, fornybare og resirkulerbare materialer. Bare i 2023 ble vår forpliktelse til bærekraft understreket ved å oppnå en EcoVadis Gold-vurdering, noe som understreker vårt arbeid for økologisk og sosialt ansvar.

Velg høydepunkter i 2023:

6.7M

6,7 millioner utdanningstimer aktivert

1,250

1,250 solcellepaneler installert

-11.7%

Redusert avfall per kvadratmeter med 11,7 % siden 2022

Award

Tildelt EcoVadis Gold for Adapteo Sverige og Group, som en anerkjennelse av vår forpliktelse til ESG-arbeid

0

Forpliktet til å sette vitenskapsbaserte mål, og streber etter netto-nullutslipp innen 2040.

64.5%

64,5 % av den som ble leid ut flåten som ble leid ut i 2023 ble gjenbrukt, mens prosjekter på leie økte med 23 % fra 2022.