Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Adapteo AS omfattes av åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter jobber med dette.

Hva betyr åpenhetsloven for oss?

Adapteo AS jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av vår bærekraftstrategi. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer. I tillegg gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å sikre samsvar med åpenhetsloven benytter vi OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.

Informasjonsplikt

I henhold til loven vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.

Offentlig redegjørelse

Vi kan meddele at vi tar åpenhetsloven på største alvor og har forankret ansvaret i styret og i ledelsen.

Åpenhetsloven styrevedtak

Ved skriftlig forespørsel kan alle be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingen. Henvendelse gjøres til: info.no@adapteo.com.