Våre kunder

Babyboom innebar nytt barnehagebygg i Rennebu


Ti mil sør for Trondheim ligger Rennebu kommune med cirka 2500 innbyggere. I 2018 ble det født uvanlig mange barn i den lille skogbruksbygda, med den effekten at Vonheim barnehage på kort varsel måtte utvide sine lokaler.

«Viktigst var ventilasjonsmulighetene. Der utmerket Adapteo seg. Og så var det veldig fint også, det var lyst og koselig.»

 

– Mona Elven, styrer i Vonheim barnehage i Ronnebu

Ti mil sør for Trondheim ligger Rennebu kommune med cirka 2500 innbyggere. I 2018 ble det født uvanlig mange barn i den lille skogbruksbygda, med den effekten at Vonheim barnehage på kort varsel måtte utvide sine lokaler.

– Vi hadde flere søkere enn vi hadde plasser, det var rett og slett plassmangel, sier styrer Mona Elven i Vonheim barnehage.

Som styrer i barnehagen omfatter arbeidsoppgavene hennes ikke bare et overordnet pedagogisk ansvar, personalansvar og kontakt med foreldre, men også et ansvar for barnehagens langsiktige planlegging.

– Vi visste av erfaring at visse år ikke er like barnerike, derfor trengte vi en fleksibel løsning som gjorde at vi ikke skulle bli stående med tomme lokaler hvis barnekullene skulle bli mindre lenger fremme.

 

Behovet for en ny avdeling i barnehagen gjorde at Rennebu kommune gikk ut med et offentlig anbud der Adapteos forslag i konkurranse med flere andre aktører trakk det lengste strået med et en etasjes bygg i serien «Kubikk» med en planløsning på 28 kvadratmeter.

Mona Elven forteller: – Adapteo hadde det beste forslaget, det var perfekt tilpasset lokalbehovene våre. Vi likte også det bærekraftige perspektivet.

Viktigst var ventilasjonsmulighetene. Der utmerket Adapteo seg. Og så var det veldig fint også, det var lyst og koselig. Mona Elven, styrer i Vonheim barnehage i Ronnebu

Det som avgjorde til Adapteos fordel, var en kombinasjon av flere ting. – Viktigst var ventilasjonsmulighetene. Der utmerket Adapteo seg, forteller hun. Og så var det veldig fint også, det var lyst og koselig. Det så ut som en hyggelig leilighet, det betydde mye. Vi ble positivt overrasket over forslaget.

Kommunen kom sammen med barnehagen frem til at det nye bygget skulle føres opp på parkeringen, innenfor barnehageområdet, men utenfor gjerdet. Og at den nye avdelingen, som var litt mindre enn de andre, skulle være til for de eldste barna, 6-åringene, som også var vant med å være mye ute.

Teknisk etat i kommunen ordnet med det forberedende arbeidet med vann, avløp og strøm. Deretter kunne Adapteo sette opp bygget.

– På bare en måned var alt satt i orden, så det var kjempebra, forteller hun. – Vi fikk et stort oppholdsrom med kjøkkenhjørne, to toaletter og en garderobe for klærne til barna. Men også en personalgarderobe med vinduer som også fungerer som kontorplass.

Den opprinnelige barnehagen ble bygd på 80-tallet, der det eldste bygget fra begynnelsen av var et gammelt sykehjem. De nye lokalene ble derfor litt av et løft.

– Personalet var svært fornøyd og mente rommene var fine. Og da det skulle bestemmes møbler og inventar, var både de og barna med i prosessen.

Mona Elven beskriver den store dagen da det var på tide å åpne den nye avdelingen i barnehagen:

» Vi hadde en stor fest og en offisiell innvielse der vi fikk besøk av kommunalsjefen og virksomhetslederen i kommunen. Vi feiret sammen at avdelingen var klar, foreldrene og barna var også med, de var også kjempefornøyde. «

 

Også etter at det nye bygget var kommet på plass, har barnehagen og kommunen hatt en løpende kontakt med Adapteo. – De har for eksempel hjulpet oss med å flytte belysningen, og dessuten ordnet et lite tak som vi trengte. Vi er veldig fornøyde med kontakten og prosessen, de har innfridd alle løfter. Nå har vi bestilt to nye garderober som skal plassbygges. Alt vi trenger å fikse.

Fleksibiliteten i leieavtalen med Adapteo har også vært av betydning for Vonheim barnehage. – Vi har leid den i fire år. Vi må bestemme oss et år før avtalens slutt om den skal forlenges. Så da får vi se hvor mange barn som blir født det året. Hvis det er mange, kan det være nødvendig å forlenge, avslutter Mona.