Aktuelt

Aktuelt

  • 1 min lesning

Adapteo

Adapteos modulbygg er med på å løse skoleutfordringene i Viken

Elever og ansatte ved en rekke videregående skoler i Viken tilbringer hverdagene i bygg fra Adapteo. En rammeavtale gjør at selskapet leverer stadig nye skolebygg i ulike deler av fylket.

« Det hadde vært svært krevende å dekke behovet uten modulbygg. – Jorun Henriksen, Eiendomsforvalter i Viken fylkeskommune.

Norges desidert største fylkeskommune, Viken fylkeskommune, benytter midlertidige bygg til skolelokaler en rekke steder rundt i fylket, og behovet er økende.

På nedre Romerike har det de siste årene vært en stor elevtallsvekst, med både ordinære- og voksene elever. Midlertidige bygg har vært med på å løse utfordringene med skoleareal, frem til Viken fylkeskommune får ferdige egne byggeprosjekter.

Viken fylkeskommune bruker også modulbygg som erstatningslokaler ved større byggeprosjekter ved skolene, som for eksempel inneklimaprosjekter.

– Det hadde vært svært krevende å dekke behovet uten modulbygg, sier eiendomsforvalter i Viken fylkeskommune, Jorun Henriksen.

Ved Skedsmo videregående skole i Lillestrøm ble det i 2022 etablert et stort paviljongbygg på 1 875 kvadratmeter.

Det er i tillegg til modulbygget for Skedsmo videregående skole satt opp modulbygg på Lørenskog videregående skole, Åssiden videregående skole og Buskerud videregående skoler. Adapteo planlegger å få flere modulbygg ferdig til skolestart til høsten 2023. Blant annet ved Vestby videregående skole, Lier videregående skole og St. Halvard videregående, også sistnevnte ligger i Lier.

–  Vi er stolte av bygget vi har levert til Skedsmo videregående skole. Her har elever og ansatte et godt sted å være, uansett årstid, sier daglig leder Brian Phillips i Adapteo i Norge og legger til at samarbeidet med Viken fylkeskommune er meget godt.

Nye skolebygg er på trappene i fylkeskommunen, men det vil gå flere år før elevene kan flytte inn. I tillegg pågår det rehabiliteringer av skolebygg med blant annet inneklimaprosjekt flere steder i fylket.

– Elever og lærere opplever modulbyggene som svært gode. Et modulbygg har ikke dårligere kvalitet enn vanlige bygg, sier Henriksen i Viken fylkeskommune.

Aktuelt

Alle artikler

Adapteo Group er tildelt en gullmedalje av EcoVadis

Nyhet Tirsdag 5 Desember 2023

Modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Søndag 12 November 2023

info.no@adapteo.com

+47 322 73 030

Adapteo Strømsø Torg 9 3044 Drammen