Aktuelt

Tørr inneluft i klasserommene reduserer arbeidseffektiviteten til elevene.

  • 2 min lesning

Adapteo

Tørr inneluft i klasserommene reduserer arbeidseffektiviteten til elevene.

Barn tilbringer mye av tiden sin på skolen, og forholdene de jobber under har derfor en stor påvirkning på effektivitet og trivsel.

Luftfuktigheten i rommet er en av komponentene som har innflytelse på hvor behagelig det er å være i et klasserom. Luftfuktighet har også en helseeffekt. Tørr luft kan forårsake prikking i øynene eller gi en følelse av å støv i øyet. Slimhinnene i nesen kan tørke ut og bli irritert. Halsen kan føles tørr og irritabel.

Når luften blir for tørr, vil bevegelsene av flimmerhår i luftveiene reduseres og det blir tyngre å puste. Dette øker risikoen for infeksjon. På den annen side, hvis luften er for fuktig vil fordampningen av kjemikalier i bygningskomponentene øke og risikoen for bakterievekst øke.

Tørr inneluft er et problem spesielt om vinteren

I land med kaldt klima, er det spesielt om vinteren man opplever problemer med tørr inneluft. Den ideelle luftfuktigheten bør ligge mellom 30 og 40%. Men når temperaturen synker under null, kan luftfuktigheten raskt synke til mellom 10 og 20%. Luften føles ekstra tørr dersom rommet i tillegg er for varmt.

Klimaanlegg har stor påvirkning på innendørs luftfuktighet

Hensikten med klimaanlegg er å gi ren luft samt fjerne lufturenheter i rommet. Det påvirker også luftfuktigheten innendørs. Hastigheten på luftfornyelse som kreves for skoler er 6 liter per sekund per person eller 3 liter per sekund per kvadratmeter gulvareal. Ventilasjonen må balanseres slik at det er tilstrekkelig luftforandring. Det må tas hensyn til både kvadratmeter og antall elever.

Fravær grunnet luftvei-infeksjoner gir utslag på læringsstatistikken

En undersøkelse i Finland ble utført for å finne effekten av hvordan innendørsluft påvirket helse- og læringsutbytte til grunnskoleelever i 6 klasse på 334 skoler. 43% av elevene rapporterte at de hadde opplevd problemer med øvre luftveier som tett nese, forkjølelse, tørr eller sår hals, hes stemme, tørr- eller slimhoste og feber. 46% av elevene hadde hatt fravær i løpet av skoleåret på grunn av luftvei infeksjoner.

Læringsutbytte i matematikk var svakere i skolene der elevene hadde hatt mest fravær pga respiratoriske, infeksjonsrelatert sykdom, hodepine eller konsentrasjonsproblemer.

Tilstrekkelig og effektivt klimaanlegg gir forbedret læringsutbytte

Gjennom en studie av 70 skoler gjennomført i USA fant man en klar sammenheng mellom kvaliteten på inneluften og antall ganger elevene hadde besøkt helsesøster pga problemer med øvre luftveier eller infeksjonsrelaterte symptomer.

Man så en klar sammenheng mellom klimaanlegg og klasseroms temperatur og læringsutbytte spesielt for matematikk, men også for naturfag og lesing generelt. Jo bedre klimaanlegg jo bedre var resultatene til elevene.

En dansk studie viste at en forbedring i ventilasjonen samt senkning av klasseroms temperaturen hadde en klar effekt på hvor raskt elevene utførte sine arbeidsoppgaver.

Mekanisk ventilasjon sikrer best læringsmiljø

En finsk studie fant at skolene med størst fravær knyttet til respiratorisk årsakssammenheng var skolene med utilstrekkelig ventilasjon. Målingene indikerte at ventilasjonen ikke var tilstrekkelig i alle klasserom som kun benyttet naturlig ventilasjon eller mekanisk uttrekksventilasjon. Studien indikerer at mekanisk inntak og uttrekksventilasjon er nødvendig for å sikre et hyggelig og sunt læringsmiljø.

Modulskolene til Adapteo gir best mulig inneklima

Modulene til Adapteo bruker mekanisk inntak og uttrekk for å sikre et best mulig inneklima. Adapteo sin Sales Area Manager Niko Oksa forklarer hvordan planleggingen av ventilasjonen i klasserommene blir håndtert fra prosjekt til prosjekt

«Vårt mål er å bruke nyeste teknologi innen ventilasjon, som gir både høy effekt og automatisk tar hensyn til forandringer i klasserommene. Regelmessig vedlikehold gjøres gjennom året hvor man sjekker hensiktsmessig dimensjonering og innstillinger. På denne måten kan man opprettholde den til enhver tid optimale relative fuktigheten»

Nika Oksa
Sales Area Manager, Adapteo

Kilder:

Oluyemi Olagoke Toyinbo: Indoor environmental quality, pupil’s health and academic performance. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Forestry and Natural Sciences No 295, Kuopio 2017.

United States Environmental Protection Agency (EPA): Creating Healthy Indoor Air Quality in Schools.

Ulla Haverinen-Shaugnessy and Richard J. Shaugnessy: Effects of Classroom Ventilation Rate and Temperature on Students’ Test Scores. PLoS One 2015; 10(8)

Pawel Wargocki & David P. Wyon: The Effects of Moderately Raised Classroom Temperatures and Classroom Ventilation Rate on the Performance of Schoolwork by Children (RP-1257)

THL: Koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja. 2.8.2016.

Hengitysliitto Heli: Sisäilman kosteus ja lämpötila.

Sisäilmayhdistys ry: Sisäilman vaikutukset.

Aktuelt

Adapteo Group er tildelt en gullmedalje av EcoVadis

Nyhet Tirsdag 5 Desember 2023

Modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Søndag 12 November 2023