Aktuelt

Temperaturen i klasserommene kan påvirke læringsevnen

  • 3 min lesning

Adapteo

Temperaturen i klasserommene kan påvirke læringsevnen

Godt inneklima øker elevenes velvære og forbedrer deres læringsutbytte. Hvis klasserommene er for varme, reduseres studentenes ytelse. Tilstrekkelig og balansert ventilasjon er med på å holde temperaturen på et hyggelig nivå.

Behagelige, trygge og stimulerende arbeidsmiljøer som fremmer helse og velvære er miljøer som fremmer læring. Miljø, helse og trivsel påvirkes av faktorer som innendørs luftkvalitet, temperatur, akustikk, belysning og renhet.

Elevenes ytelse er best når temperaturen er optimal

I en studie av innendørs luftkvalitet og læring utført i Finland, fant man at sjetteklasse-elever som ikke følte at temperaturen var for høy hadde en gjennomsnittlig 4% høyere gjennomføringevne av matematiske oppgaver enn de som oppholdt seg i klasserom hvor temperaturen var for høy. Studien involverte over 300 skoler fra en landsomfattende matematikk vurdering fra 2007.

Lavere temperaturer gir bedre resultat

I en studie fra USA fra skoleåret 2008-2009, ble læringsutbytte av 5-klasse elever fra 70 skoler evaluert i forhold til effekten av temperatur og ventilasjon. Resultatene viste at jo lavere temperaturen var, jo bedre var resultatene på de matematiske testene. Resultatene for lesing og naturfag generelt ga tilsvarende svar, dog ikke like høye tall. Temperaturen i klasserommene varierte mellom 20 og 25°C

I Danmark, ble tilsvarende studie utført i skoleåret 2004-2005. Resultatene for tester av matematiske og språklige ferdigheter viste klare forbedringer når temperaturen ble senket fra 25 til 20°C. Økt ventilasjon gjennom forbedring av klimaanlegg ga også bedre resultater.

lektion i klasseværelset

Høye temperaturer øker risikoen for sykdom

Undersøkelser indikerer at symptomer knyttet til inneluft øker når romtemperaturen stiger over 22°C. Høye innetemperaturer og andre innendørs luft problemer kan forårsake symptomer som tretthet, svimmelhet, kvalme, hoste, tørrhet i øyne, luftveier og hud. Høye temperaturer øker også risikoen for å få infeksjoner i øvre luftveier.

Høye innetemperaturer er mest skadelig for elever som sliter med ulike former for allergier, astma eller annen hypersensitivitet.

Høye innetemperaturer er mest skadelig for elever som har allergi, astma eller annen overfølsomhet. Immunologiske sykdommer gjør folk mer utsatt for virkningen av inneluft. Bruker av kontaktlinser lider også mer enn andre av tørr og varm inneluft.

Temperatur oppfattes forskjellig

Det er kroppens egen likevekts temperatur som bestemmer om temperaturen i rommet føles riktig eller feil. Når kroppens temperatur er i likevekt vil energien som produseres av kroppens metabolisme være lik den energien som overføres fra kroppen til omgivelsene. I gjennomsnitt er folk komfortable med en innetemperatur på mellom 20 og 22°C, men for noen vil dette føles for varmt eller for kaldt. Vår oppfattelse av temperatur er derfor individuell. Opplevelsen vil også være avhengig av faktorer som klær, luftfuktighet og sirkulasjon.

Temperaturen i klasserommene øker med ineffektive klimaanlegg

Den finske studien viste også at jo flere elever som oppholdt seg i et klasserom, jo dårligere ble luft sirkulasjonen for hver student. I slike situasjoner kan temperaturen i rommet lett øke.

Omtrent 3% av elevene rapporterte at for høye klasseroms temperaturer hadde daglig negativ effekt på deres studier, ytterligere 3% rapporterte samme opplevelse ukentlig. Den målte temperaturen var utilfredsstillende i 11% av skolene gjennom den varmeste årstiden og i 18% av skolene resten av året.

Innendørstemperaturen lar seg kontrollere i modulskoene

I Adapteo sine modulskoler kan man ha rom-spesifikke temperaturmålere slik at brukeren selv kan velge den optimale innetemperaturen. I tillegg sørger moderne klimaanlegg for tilstrekkelig ventilasjon.

«Vi oppnår best mulig luftkvalitet ved å planlegge og tilrettelegge ventilasjonen for hver spesifikke lokasjon»

Niko Oksa
Sales area Manager, Adapteo

Gjennom vinteren vil klasserommene varmes opp via elektriske radiatorer eller vannbåren varme. På sommeren kan utvendig solskjerming hindre oppvarming av vinduene slik at temperaturen holdes behagelig innendørs.

Kilder:

Oluyemi Olagoke Toyinbo: Indoor environmental quality, pupil’s health and academic performance. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Forestry and Natural Sciences No 295, Kuopio 2017.

United States Environmental Protection Agency (EPA): Creating Healthy Indoor Air Quality in Schools.

Ulla Haverinen-Shaugnessy and Richard J. Shaugnessy: Effects of Classroom Ventilation Rate and Temperature on Students’ Test Scores. PLoS One 2015; 10(8)

Pawel Wargocki & David P. Wyon: The Effects of Moderately Raised Classroom Temperatures and Classroom Ventilation Rate on the Performance of Schoolwork by Children (RP-1257)

The Finnish National Institute for Health and Welfare (THL): Koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja. 2.8.2016.

Nuikkinen, Kaisa ja Opetushallitus: Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, Saarijärvi 2005.

The Finnish Organisation for Respiratory Health (Heli): Sisäilman kosteus ja lämpötila.

Sisäilmayhdistys ry: Sisäilman terveysvaikutukset.

Aktuelt

Alle artikler

Adapteo Group er tildelt en gullmedalje av EcoVadis

Nyhet Tirsdag 5 Desember 2023

Modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Søndag 12 November 2023

info.no@adapteo.com
+47 322 73 030

Adapteo
Strømsø Torg 9
3044 Drammen

Belgium

Nederlands

Lietuvos

Eesti

Suomi

Dansk

Norsk

Deutsch

Svenska

English