Aktuelt

Adapteos modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

  • 2 min lesning

Adapteo

Adapteos modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold på Kalnes hadde for lite plass. Et nytt modulbygg fra Adapteo har gitt sårt tiltrengt plass blant annet for de ansatte på ortopedisk avdeling.

« Samarbeidet med Adapteo har vært en positiv erfaring og vi er meget godt fornøyde med bygget, sier eiendomsforvalter ved sykehuset Østfold, Espen Andrè Andersen.

Det er satt opp et bygg på ca. 1100 kvadratmeter, bestående av 40 såkalte C90-moduler. Disse holder Tek 17-standard med strenge krav til blant annet isolasjon og brannsikkerhet.

Inne i bygget finnes blant annet kontorer og møterom. Løsningen har vært med på å frigjøre plass til flere pasienter der ortopedisk avdeling holder til i hovedbygget.

Sluse for enkel adkomst

– Vi trenger stadig mer plass og midlertidige bygg løser utfordringene for oss på Kalnes, inntil vi får mer permanente løsninger på plass. Samarbeidet med Adapteo har vært en positiv erfaring og vi er meget godt fornøyde med bygget, sier eiendomsforvalter ved sykehuset Østfold, Espen Andrè Andersen.

Prosjektlederen i Adapteo, Stig Arne Lerfald, forteller at det var en utfordring å få bygget en sluse mellom hovedbygget på sykehuset og det nye modulbygget.

– Slusen gjør at det er enkel tilgang til modulbygget for de ansatte, og vi er stolte av at vi klarte å løse denne utfordringen. Vi har også løst utfordringer rundt tilkobling av bygget til sykehusets egne anlegg for fjernvarme, kjøling, vann og ekomåling, sier Stig Arne Lerfald og skryter av et meget godt samarbeid med teknisk avdeling ved sykehuset.

Behovene endrer seg raskt

Sykehuset Østfold sto ferdig i 2015 og er en av det tidligere fylkets aller største arbeidsplasser med rundt 5000 ansatte. Antall pasienter har økt kraftig grunnet blant annet en økende og stadig eldre befolkning i området. I fremtiden må trolig sykehuset utvide arealet med hele 20.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Adapteo tilbyr både fleksible bygg og fleksible løsninger rundt leie eller kjøp, og opplever nye bruksområder og lengre brukertid på modulbygg som leies ut til private og offentlige brukere. For sykehuset i Østfold er leietiden i utgangspunktet på sju år.

– Fleksible samfunn trenger fleksible løsninger. Behovene våre endrer seg raskere enn tidligere, noe sykehuset Østfold er et godt eksempel på. Det er bærekraftig og samfunnsøkonomisk klokt å planlegge for gjenbruk og endringer, sier daglig leder Brian Phillips i Adapteo i Norge.

Aktuelt

Adapteo Group er tildelt en gullmedalje av EcoVadis

Modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

info.no@adapteo.com

+47 322 73 030

Adapteo

Strømsø Torg 9

3044 Drammen