Aktuelt

Adapteo’s sirkulære forretningsmodell

  • 1 min lesning

Adapteo

Innovere for sirkularitet og bærekraft

Byggebransjen er ansvarlig for hele 38 prosent av de globale karbondioksidutslippene, og en tredjedel av alt avfall som oppstår i EU, kommer fra byggesektoren. Ved å ta i bruk sirkulære forretningsmodeller, bruke bedre materialer og innovative løsninger kan byggebransjen bli mer bærekraftig. Ifølge en rapport fra EU er det mulig å redusere utslippene fra nybygg og oppussingsprosjekter med så mye som 80 prosent ved å ta i bruk flere sirkulære løsninger.

“Ved å forlenge levetiden til bygninger og utnytte flere muligheter for gjenbruk kan karbonavtrykket bli betydelig redusert. Det at modulene våre kan tilpasses over tid, legger til rette for at de fullt og helt kan tilpasses kundens behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar for hele bygningens livssyklus”

 

Lina K. Wiles, Chief Sustainability Officer på Adapteo

Adapteos modulære løsninger gjør at bygninger kan tilpasses, skaleres opp eller ned og gjenbrukes til ulike formål og på ulike steder. Å fortsette å innovere for bærekraft er en viktig del av Adapteos bærekraftstrategi, med mål om å oppnå klimanøytral produksjon og kun bruke bærekraftige materialer i 2030.

Ved å forlenge levetiden til bygninger og utnytte flere muligheter for gjenbruk kan karbonavtrykket bli betydelig redusert. Det at modulene våre kan tilpasses over tid, legger til rette for at de fullt og helt kan tilpasses kundens behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar for hele bygningens livssyklus, sier Lina K. Wiles, ansvarlig for bærekraft hos Adapteo.

70 prosent av Adapteos bygninger har allerede vært brukt og er leid ut igjen, og karbonavtrykket av hver bruk reduseres over tid. Gjenbruk av moduler er et bærekraftig alternativ til nybygg, men nybygg er fortsatt det vanligste i dag. Med statiske bygninger er det umulig å nå EUs gjenbruksmål (70 prosent). Modulære bygg er sirkulære i seg selv, ettersom de kan skaleres opp, skaleres ned og gjenbrukes etter hvert som behovene endres.

Byggebransjen har et stort miljøavtrykk, men ved å ta i bruk sirkulære forretningsmodeller, bruke bedre materialer og innovative løsninger kan denne påvirkningen reduseres radikalt. Vi kan lede an ved å vise hvordan sirkulære løsninger kan brukes i praksis innenfor byggebransjen. Og med flere sirkulære løsninger kan vi bevege oss mot en mer bærekraftig fremtid med lavere karbonutslipp, sier Lina K. Wiles.

Adapteo’s sirkulære forretningsmodell

Våre fleksible bygninger kan flyttes, transformeres og brukes igjen og igjen. Med konseptet vårt bruker vi minimale ressurser for å gi maksimal verdi for våre kunder og samfunnet.