Modulære bygg for barnehager fra Adapteo

Fleksibel barnehage tilpasset for lek og læring

En god dag i barnehagen består av lek, læring, søvn og gode måltider. Bygg for barnehager må ha plass til alle disse funksjonene. Hvis du trenger mer plass, har Adapteo løsningen. Adapteos barnehagebygg er først og fremst trygge og sunne. De bidrar til å legge grunnlaget for en lys og god fremtid for de yngste i samfunnet.

Vil du vite mer?

Trang samlingsstund?

Da må dere
Adapteo.

Trivelige barnehagelokaler for gode dager

Når du tenker på midlertidige barnehagelokaler, er det lett å se for seg dystre brakker. De moderne modulbyggene våre er imidlertid noe helt annet. Adapteos barnehagelokaler er fulle av lys og fargerike møbler, og lydmiljøet er dempet og behagelig, selv når ivrige barn leker sammen.

Trygg og sunn ekstra plass

Adapteos barnehagelokaler er en enkel løsning når du trenger plass til flere barn eller de gamle lokalene av en eller annen grunn ikke kan brukes lenger. Adapteos barnehagelokaler har ideelle innendørsforhold og oppfyller alle sikkerhets- og byggeforskrifter. I tillegg kan de utformes på en måte som gjør dem tilgjengelige og barrierefrie.

Du kan velge åpne eller lukkede løsninger

De valgte modulene settes sammen til opptil tre etasjer høye bygg. Du kan også velge å ha heis. Modulene kan kombineres på forskjellige måter, for eksempel til et L-formet bygg. Inne i bygget kan det være separate rom, kontorer og spiserom eller lyse og romslige åpne lokaler.

En fleksibel måte å skaffe mer plass på

Hvis du trenger nye barnehagelokaler, kan Adapteo tilby en rask og kostnadseffektiv løsning med lavt vedlikeholdsbehov. Du kan leie bygget så lenge du trenger det eller kjøpe for en permanent løsning. Uansett løsning så kan lokalene enkelt tilpasses endrede behov underveis i leietiden eller etter at bygget er kjøpt. Denne fleksibiliteten gjør modulbygg unike.

Vi har et stort antall moduler tilgjengelig her og nå, så du kan få oppført barnehagelokalene raskt og ta dem i bruk innenfor en stram tidsfrist.

Skap dine egne ideer med Adapteo Draw

Adapteo Draw er et enkelt nettbasert verktøy som du kan bruke til å tegne det bygget du trenger. Dra og slipp bygningselementer for å lage et helt bygg og innrede med de møblene du vil ha.

Ulike barnehagefasiliteter

Lekerom

Toaletter og dusjrom

Entreer

Kjøkken og spiseplass

Personalrom

Garderobe

Vi hjelper deg å tilpasse bygningen til ditt behov

 

Ta kontakt for mer informasjon eller for å få hjelp til å møte dine plassbehov. Vi hjelper deg å finne den ideelle løsningen for ditt bygg.