Bærekraftsrapport 2022

Til tross for de makroøkonomiske utfordringene som 2022 førte med seg, har Adapteo hatt et vellykket forretningsår. Vi har sett en økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Etter hvert som stopp i forsyningskjeden og problemer har blitt løst etter pandemien, har vi kontinuerlig vært i stand til å levere til kundene våre i tide og med tilfredsstillende resultater.

Les hele bærekraftsrapporten vår for 2022, inkludert trendene i bygg- og eiendomsbransjen og vår strategi og fremdrift gjennom 2022.

Tidligere rapporter

Da vi lanserte den nye merkevaren vår i 2019, startet vi også Adapteos bærekraftsreise. En bærekraftig bygg- og eiendomsbransje er avgjørende for å skape bærekraftige samfunn.

2020 var et nøkkelår for denne reisen. Vi lanserte en ambisiøs bærekraftstrategi som hjalp selskapet med å lede an i overgangen til en bærekraftig bygg- og eiendomsbransje.

I bærekraftsrapporten for 2021 fulgte vi opp bærekraftstrategien og innsatsen vår, viste frem våre aktiviteter og synliggjorde hvordan vi ønsket å fortsette å forbedre bærekraftsarbeidet vårt.