Innovere for sirkularitet og bærekraft

Byggebransjen er ansvarlig for hele 38 prosent av de globale karbondioksidutslippene, og en tredjedel av alt avfall som oppstår i EU, kommer fra byggesektoren. Ved å ta i bruk sirkulære forretningsmodeller, bruke bedre materialer og innovative løsninger kan byggebransjen bli mer bærekraftig. Ifølge en rapport fra EU er det mulig å redusere utslippene fra nybygg og oppussingsprosjekter med så mye som 80 prosent ved å ta i bruk flere sirkulære løsninger. 

Ved å forlenge levetiden til bygninger og utnytte flere muligheter for gjenbruk kan karbonavtrykket bli betydelig redusert. Det at modulene våre kan tilpasses over tid, legger til rette for at de fullt og helt kan tilpasses kundens behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar for hele bygningens livssyklus

 Lina K. Wiles, Chief Sustainability Officer på Adapteo

Adapteos modulære løsninger gjør at bygninger kan tilpasses, skaleres opp eller ned og gjenbrukes til ulike formål og på ulike steder. Å fortsette å innovere for bærekraft er en viktig del av Adapteos bærekraftstrategi, med mål om å oppnå klimanøytral produksjon og kun bruke bærekraftige materialer i 2030.  

Ved å forlenge levetiden til bygninger og utnytte flere muligheter for gjenbruk kan karbonavtrykket bli betydelig redusert. Det at modulene våre kan tilpasses over tid, legger til rette for at de fullt og helt kan tilpasses kundens behov og ønsker, samtidig som vi tar ansvar for hele bygningens livssyklus, sier Lina K. Wiles, ansvarlig for bærekraft hos Adapteo. 

70 prosent av Adapteos bygninger har allerede vært brukt og er leid ut igjen, og karbonavtrykket av hver bruk reduseres over tid. Gjenbruk av moduler er et bærekraftig alternativ til nybygg, men nybygg er fortsatt det vanligste i dag. Med statiske bygninger er det umulig å nå EUs gjenbruksmål (70 prosent). Modulære bygg er sirkulære i seg selv, ettersom de kan skaleres opp, skaleres ned og gjenbrukes etter hvert som behovene endres. 

Byggebransjen har et stort miljøavtrykk, men ved å ta i bruk sirkulære forretningsmodeller, bruke bedre materialer og innovative løsninger kan denne påvirkningen reduseres radikalt. Vi kan lede an ved å vise hvordan sirkulære løsninger kan brukes i praksis innenfor byggebransjen. Og med flere sirkulære løsninger kan vi bevege oss mot en mer bærekraftig fremtid med lavere karbonutslipp, sier Lina K. Wiles 

Adapteo’s sirkulære forretningsmodell

Våre fleksible bygninger kan flyttes, transformeres og brukes igjen og igjen. Med konseptet vårt bruker vi minimale ressurser for å gi maksimal verdi for våre kunder og samfunnet.

Vil du høre mer om bærekraft hos Adapteo?

Vi kan bygge både bærekraftig og tilpasset dine behov. Vil du snakke med en salgsrepresentant? Vi jobber gjerne sammen for å finne den rette løsningen for dine spesifikke behov.

Telefon: +47 32 27 30 30
Mail: info.no@adapteo.com

Hovedkontor: Strømsø Torg 9, 3044 Drammen
Postadresse: Postboks 2006, 3003 Drammen

—————————-
Fakturainformasjon:
Adapteo har elektronisk fakturahåndtering.
Send faktura via EHF 920954278 eller via mail til adapteo.norway@bscs.basware.com

For andre henvendelser
+47 32 27 30 30
info.no@adapteo.com

Kontakt oss