Holdbarhet hos Adapteo

Hvordan gjøre en forskjell - i dag og i fremtiden

Hos Adapteo ønsker vi å gjøre en forskjell, både i dag og i fremtiden.   Våre fotavtrykk skal bidra til en holdbar og bærekraftig utvikling og til å skape et mer fleksibelt samfunn som kan tilpasse seg de forandringene som kommer.  Vi tror fleksibilitet vil være helt essensielt i tiden fremover og for å kunne bygge et tilpasningsdyktige samfunn.  Hos Adapteo bidrar vi til denne utviklingen gjennom være sirkulære forretnings modell og vårt fokus på effektiv ressursutnyttelse.

Adapteo
Bærekraft

VI TAR MILJØANSVAR

I Adapteo tar vi ansvaret for miljøet på alvor. Ved å bygge energieffektive bygg og sørge for at vår egen produksjon har et kontrollert miljøfotavtrykk, bidrar vi til at kommende generasjoner får plass til å vokse, bygge og utvikle seg.

Adapteo er ISO sertifisert i både 9001 og 14001.

Klikk her for å lese mer i vår KMA og HMS policy.

Energieffektive bygg

Der vi virkelig kan gjøre en forskjell, er ved å bygge energieffektive bygg. Det betyr at de modulære byggene våre forbruker så lite energi som mulig. Med god isolasjon, lufttette vinduer og dører samt lavenergisystemer som varmepumper og fjernvarme sørger vi for at løsningene våre er energieffektive.

Bygget av tre

De fleste av våre moduler er hovedsakelig eller nesten fullstendig bygget av tre. Dette reduserer CO2-utslippet fra modulen. I tillegg er utslippene ved bygging av tremoduler lavere.

Sparer strøm

Det er flere måter å spare strøm på når du bruker modulære bygg. Vi har gjort det enkelt å spare, og den energibesparende LED-belysningen i de nyeste modulene våre styres av bevegelsessensorer som slår av lyset automatisk når ingen bruker rommet. Dessuten bruker vi bare energieffektive ventilasjonssystemer av høy kvalitet.

Adapteo bygger for en fremtid i utvikling

Et modulbygg er et perfekt eksempel på dagens sirkulære økonomi. Med en modulløsning kan et bygg som ikke trengs lenger, leies ut til noen andre eller enkelt flyttes til et annet sted. Levetiden til hver modul er omkring 20 år, noe som betyr at modulene kan gjenbrukes ut opptil fem ganger, og hver gang fungere som et nytt bygg.

Bygging og rivning av tradisjonelle permanente bygg har alltid hatt en betydelig miljøpåvirkning, men med modulbygg er påvirkningen langt mindre.

Holdbarhet for fremtiden

Bidrar til FNs bærekraftsmål

Adapteo har identifisert 6 av FNs bærekraftmål hvor vi ønsker å bidra,  alt fra utdanning, motstandsdyktig infrastruktur, holdbar ressursutnyttelse til å bekjempe miljøforandring.  Du kan lese mer om vårt arbeid innen holdbarhet og bærekraft på Adapteo Group sine websider adapteogroup.com eller laste ned vår Bærekraftrapport for 2020 Sustainability 2020.