Våre kunder

Rask prosess løste utfordringen med eldreboliger i Laholm

Etter en rekordrask prosess sammen med Adapteo har Laholm nå 40 nye eldreboliger til sin disposisjon. Dette var en stort behov, da de dere eksisterende eldreboliger i Våxtorp ikke lenger ble ansett som økonomisk forsvarlige å renovere. Nå har man en trygg løsning i påvente av nye permanente boliger.

”Det har virkelig blitt bra. I mine øyne er dette like fint og fyller sin funksjon minst lika bra som en hvilken som helst ny, permanent bolig. Personalet er veldig fornøyde. Det er et betydelig bedre arbeidsmiljø enn tidligere. Ikke minst når det gjelder ventilasjon og plass»

 

– Susanne Andreasson, enhetssjef på äldreboendet Båstadsvägen 7A i Laholm.

De gamle eldreboligene i Våxtorp hadde gjort sitt. Det ble påvist både av redningstjenestens inspeksjon og kommunens egen gjennomgang. Men å bygge nye eldreboliger er både tid- og ressurskrevende. Personalet og de boende hadde ikke tid til å vente på en prosess som kunne dra ut i tid. Det var behov for nye, moderne lokaler å bo og jobbe i.

I påvente av en beslutning om permanente boliger, ble Adapteos fleksible bygg en perfekt løsning. Etter beslutning var tatt i slutten av 2019, kom de første enhetene på plass i månedsskifte februar/mars 2020, og 15 juni flyttet de første beboerne flytte inn.

Dette prosjektet er bygd på rekordtid. Og det har gått veldig bra, selv om det ble knapt med tid mot slutten. Alt har klaffet gjennom hele prosessen, fra beslutningen ble tatt til bygget stod klart, sier Frank Bylund, teknisk sjef ved det kommunale eiendomsselskapet Laholmshem.

Selv om prosessen har vært rask, betyr ikke det at man har måttet gå på kompromiss med utforming. Personalet var delaktig helt tidlig stadium og har fått se tegninger og komme med sine synspunkter. Sluttresultatet ble et bygg som er tilpasset etter virksomheten, blant annet med vaskerom for hver avdeling og skinner i taket for løfteanordninger.

Adapteo sine lokaler er veldig bra. Kjøling og ventilasjon har gjort at det fungerer bra, selv gjennom den varmeste årstiden, sier Frank Bylund, teknisk sjef på det kommunale eiendomsselskapet Laholmshem.