Våre kunder

Akershus Fylkeskommune fikk Adapteo i oppdrag å sette opp en midlertidig skole

Gjennom sin rammeavtale med Akershus Fylkeskommune fikk Adapteo i oppdrag å sette opp en midlertidig skole som følge av planlagt renovering og oppussing av Bjertnes vgs.

Skolen ivaretar ca 450 elever i alderen 16 – 19 år og skulle bl.a romme 25 klasserom, 1 skolekjøkken, 1 elektrofagrom samt kontorer, møterom og resepsjon. Skolen ligger i Nittedal kommune ca 3 mil nord for Oslo. Dette er ett av det største prosjektene Adapteo Norge har hatt og kompleksiteten i prosjektet var utfordrerne på mange måter.

Gravemaskinene startet grunnarbeidet 31 mai og i midten av juni var vi klare til å montere de første modulene. Mange av modulene kom direkte fra annet prosjekt som ble demontert i Arendal mens resten ble tatt fra lager på Loesmoen i Hokksund.

Dette forsterker modultankegangen – modulene settes sammen som byggeklosser og gjenbrukes gang på gang – et viktig moment i Adapteo sitt fokus på bærekraft og miljø.

AFK eiendom FKF har rammeavtale på undervisningspaviljonger med Adapteo AS. I forbindelse med et større inneklimaprosjekt ved Bjertnes videregående skole var det behov undervisningspaviljong for skoleåret 2017-2018. Vi har hatt et godt samarbeid med Adapteo sine ansatte i planleggingsfasen før bestillingen. Dette samarbeidet har fortsatt gjennom hele bygge- og innflyttingsperioden.

Eiendomssjef i AFK Jorun Henriksen

«Flere av klasserommene er bedre enn de vi hadde fra før. Rommene i «brakkebyen» er romslige, lyse og luftige.»

 

Rektor Randi Michalesen