Artikel

Tips fra en barnehagebestyrer

  • 2 min lesning

Adapteo

Jessica Skrak Granqvist har lang erfaring med å etablere og drifte barnehager. Etter mange år i Ljungby og Växjö, tok Jessica over Farstaborg Förskola, en helt ny barnehage i den raskt voksende kommunen Värmdö i Sverige.

Ting å huske på når du skal etablere en ny barnehage

Farstaborg barnehage ivaretar 100 barn fordelt på fem avdelinger over to etasjer. Farstaborg er et modulært bygg som befinner seg i nydelige naturomgivelser, med en stor fotballbane og en stall med hester. Barnehagen har rom for lek og læring både inne og ute og har vektlagt et pedagogisk miljø.

Vi fikk muligheten til å ta en prat med Jessica om etableringen av barnehagen og deler her hennes tips og lærdom fra prosessen.

Jessica Skrak Granqvist, bestyrer av Farstaborg barnehage.

Hva er det viktigste å tenke på før man starter byggingen av en ny barnehage?

Jeg vil trekke frem flere ting. Det viktigste etter min mening, er å klargjøre hvor lenge barnehagen skal stå før man velger type bygg og entreprenør. I tillegg er det viktig å involvere de som skal jobbe i barnehagen slik at de kan komme med sin ekspertise tidlig i planleggingsprosessen. Husk å etterspørre bruk av bærekraftig og holdbare materialer, og personlig mener jeg det er viktig å tenke på uteområdet og sørge for store nok rom for bespisning, møter og andre større aktiviteter. Glem heller ikke wifi og andre digitale løsninger.

Når skal du velge permanent og når skal du velge midlertidig løsninger?

Først og fremst må du sørge for at kommunens eksisterende bygg er brukt riktig og at behovet faktisk er tilstede. Deretter må man velge den type bygning som har en byggeprosess som kan levere innen den tidsrammen som er satt, samt gi den beste finansielle løsningen gjennom hele driftsperioden. Fordelen med tilpasningsbare bygg, er at de kan justeres underveis. Man kan legge til rom, fjerne rom eller flytte bygget dersom behovet endres, noe som gir verdifull fleksibilitet. Dersom du vet at barnehagen skal operere i mange år, vil en permanent løsning være å foretrekke.

Hva er den viktigste faktoren for en smidig og vellykket byggeprosess?

Samarbeid. Verken entreprenøren, kommunen eller barnehagen kan ta for gitt at man snakker samme språk og at man har samme forståelse for hverandres perspektiv, arbeidsmetode og kompetansen kan variere. Gjennom godt samarbeid unngår man misforståelser og uklare ansvarsområder. Jeg tror også det er viktig å bygge for generelle behov og ikke bare tenke spesifikke løsninger. Dersom behovet til barnehagen endres kan byggene likevel gjenbrukes.

Farstaborg barnehage i Gustavsberg har masse plass, både inne og ute for både lek og læring.

Jessica’s syv tips:

Hva man skal tenke på tidlig i prosessen når du bygger en ny barnehage
  • Sikre at eksisterende bygg i kommunen blir brukt på riktig måte
  • Tenk på hvor lenge bygget skal være i bruk, det avgjør hvilken type bygning du skal velge
  • Involver barnehageansatte i designfasen
  • Still krav til entreprenøren om bruk av holdbare materialer
  • Planlegg for et pedagogisk og hyggelig uteområdet tidlig i prosessen
  • Er det mulighet for store, åpne rom i bygget
  • Ikke glem tilgang til internett og andre digitale løsninger som wifi, smartboards eller kanskje funksjon for stemmekontroll tidlig i prosessen.