Aktuelt

Aktuelt

  • 1 min lesning

Adapteo

Sollentuna kan håndtere elevøkning – takket være Adapteo

Helenelundsskolen i Sollentuna måtte utvide raskt når 950 elever ble til 1100 på kort tid. Takket være en fleksibel løsning fra Adapteo har elever og personal nå tilgang til funksjonelle lokaler som kan romme alle.

”Dette er en veldig bra løsning for oss. Vi leier lokalene fra Adapteo i den tiden vi trenger dem, deretter blir de hentet og restaurert slik at de kan brukes på nytt en annet sted hvor det er behov”

– Oscar Cabrera, byggeprosjektleder i Sollentuna kommune

En befolkningsprognose for Sollentuna kommune viser en midlertidig befolkningsvekst de nærmeste årene som innenfor visse årskull vil påvirke skolen på ulike måter. Etter en økning vil elevtallet deretter synke de neste årene.

Det er derfor kommunen nå kompletterer sine eksisterende bygg med fleksible løsninger fra Adapteo. På denne måten kan man være effektiv og tilby elevene bra lokaler og fortsatt gode læringsvilkår. Samtidig unngår kommunen å gjøre store investeringer i permanente løsninger og unngår risikoen for å stå med tomme lokaler i fremtiden.

For oss handler det om å konstatere det faktiske behovet og se det opp mot kostnadene for ulike løsning og funksjoner. På den måten unngår vi store kostnader for å møte et midlertidig behov", Oscvar Cabrera, byggprosjektleder for Sollentuna kommune.

Helenelundskolens løsning består av åtte nye klasserom som settes opp over to plan. Ett nytt rom som er spesialtilpasset for gymnastikkundervisning avlaster den gamle gymnastikksalen. Fra byggesøknaden ble godkjent var det nye lokalene på plass i løpet av 3 mnd. I starten var kommunen urolig for at koronasituasjonen skulle medføre komplikasjoner og forsinkelser, men prosjektet ble gjennomført uten problemer. Lokalene sto klare til bruk i god tid før starten før skolestart.

I stadig flere deler av samfunnet ser man nå på skoler og offentlige lokaler på en ny måte. Før bygde man skoler som var tilpasset et jevnt elevantall, år eller år. Nå tenker man mer fleksibelt. En skole må kunne utvikles i takt med samfunnet rundt seg.

Fleksible bygg er et viktig hjelpemiddel for å håndtere dagens situasjon. Jeg mener man skal se på de som en del av den permanente skolen. Man kan planlegge areal for fleksible lokaler allerede når man bygger en ny skole, avslutar Oscar Cabrera.

Aktuelt

Adapteo Group er tildelt en gullmedalje av EcoVadis

Nyhet Tirsdag 5 Desember 2023

Modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Søndag 12 November 2023