Fremtiden er fleksibel

Et fleksibelt samfunn vil kunne håndtere endring i befolkningsvekst, strengere miljøkrav og økende brukerkrav. Det betyr av vi er mer enn bare en partner innen offentlig og privat sektor, vi bruker våre løsninger til sitt fulle potensiale uten å tære på mer ressurser enn nødvendig og alltid med mennesker og miljøet i tankene. 

Sammen skaper vi et fleksibelt samfunn

Adapteo tilbyr løsninger for behov som stadig er i endring. Vi bruker en unik industriell byggeteknikk som sikrer kort konstruksjonstid, og våre bygninger er designet for å skaleres opp eller ned, tilpasses eller til og med flyttes dersom behovet endres.  Sammen skaper vi et fleksibelt samfunn gjennom å kombinere innovative løsninger med det tradisjonelle, gjennom samhandling med ekspertise fra både det offentlige og det private og ved å planlegge for fremtiden. Alltid med miljøperspektivet i fokus.

Vi bygger samfunn som tåler endring

Uansett om det er strengere miljøkrav eller endring i befolkningsveksten vil bygg som kan tilpasses hjelpe skoler, bedrifter og kommuner med å finne den beste løsningen for sitt nåværende så vel som fremtidige behov.  Industriell byggeteknikk gir mulighet for korte byggeprosesser og evne til å møte uforutsette hendelser.  

Fleksibilitet er normen med et sirkulært byggekonsept

Fleksibilitet er en norm i et samfunn som kan tilpasse seg, og modulære bygg blir å regne som en fleksibel løsning fremfor et statisk produkt. Kravet til brukervennlighet og bærekraft øker, og bygninger må tilpasses deretter.  Fleksible bygninger kan bygges om, gjenbrukes, skaleres opp og ned eller flyttes i løpet av kort tid ved å bruke et modulært og sirkulært byggekonsept.

Bærekraft i alle ledd

Bærekraft er hjørnesteinen i et modulært byggekonsept. Miljøavtrykket til et bygg kommer hovedsakelig fra materialforbruk. Valg av fornybare materialer med rett kvalitet gjør det mulig å tenke miljøvennlig allerede fra tegnestadiet. En annen viktig faktor for en bærekraftig konstruksjon er å minimere avfall. Industrielle byggekonsept muliggjøre en systematisk tilnærming til gjenvinning og avfallshåndtering. 

Vi er her for å hjelpe deg å bygge fleksibelt

Ta kontakt for mer informasjon og hjelp for dine plassbehov. Vi finner den ideelle løsningen for akkurat dine behov.

Kontakt oss

Still et spørsmål, så kommer vi tilbake til deg.