Cookies & Personvern

processing of personal data on the website

Denne cookie- og personvern policy beskriver hvordan Adapteo Plc (organisasjonsnummer 2982221-9) («Adapteo», «vi») som behandlingsansvarlig innhenter og behandler personopplysningene dine når du besøker nettstedet www.adapteo.com.

Nettstedet vårt kan også inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Vær oppmerksom på at dersom du følger lenken til noen av disse nettstedene, vil disse nettstedene ha sine egne retningslinjer som Adapteo ikke har noen kontroll over. Du bør vurdere retningslinjene til disse nettstedene nøye før du legger inn noen personopplysninger på disse stedene.

1 Opplysninger vi innhenter

Hvilke typer personopplysninger vi innhenter, avhenger av din bruk av nettstedet vårt og inkluderer både opplysninger som du gir oss, og opplysninger som nettstedet vårt innhenter automatisk. Det er frivillig å oppgi personopplysningene.

 • Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk innhente spesifikke opplysninger om enheten din, som for eksempel IP- eller MAC-adresse. Denne typen opplysninger blir først og fremst brukt til å kommunisere med enheten din og til å påse at nettstedets innhold presenteres så effektivt som mulig.
 • Vi kan også bruke informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å innhente opplysninger fra enheten din. En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som kan lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Denne typen opplysninger kan senere bli benyttet til blant annet å forbedre brukeropplevelsen din ved påfølgende besøk på nettstedet vårt.
 • Dersom du velger å abonnere på nyhetene eller pressemeldingene våre, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger om deg selv, som for eksempel navn og e‑postadresse. Denne typen opplysninger blir brukt til å formidle innholdet du har bedt om.

2 Behandlingens formål og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysningene dine bare til de formål som du har gitt særskilt samtykke til eller som er nødvendig for å oppfylle legitime interesser. Vi benytter ikke automatiserte prosesser til å foreta avgjørelser som i vesentlig grad ville ha innvirkninger på deg..

Formål som du kan gi ditt samtykke til:

 • Innhenting av opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler for å (i) muliggjøre/analysere tilretteleggingen av tredjeparts funksjonaliteter, som for eksempel plugins fra sosiale medier, og (ii) forbedre brukeropplevelsen din ved å analysere din bruk av nettstedet vårt.

Formål som er nødvendige for Adapteos legitime interesser:

 • Tilrettelegging av nettstedet og ethvert innhold som du har abonnert på, inkludert bruk av opplysninger som innhentes ved hjelp av tekniske økt-kapsler og lignende
 • Personlig tilpasning av brukeropplevelsen din, som for eksempel språket på nettstedet vårt
 • Besvarelse av forespørsler fra deg eller myndighetene
 • Overholdelse av rettslige forpliktelser
 • Beskyttelse og håndheving av dine rettigheter og interesser
 • Oppfyllelse av legitime forretningsbehov, inkludert drift og utvikling av virksomheten

3 Mottakere av opplysningene dine

Personopplysningene dine blir kun delt med andre i følgende tilfeller:

 • Der det er nødvendig til de formål som beskrives i avsnitt 2 ovenfor, kan vi dele personopplysningene dine med selskaper som er del av samme konsern som Adapteo eller er tilknyttet Adapteo, samt med IT-tjenesteleverandører og andre selskaper som vi samarbeider med.
 • I tilfelle vi selger eller kjøper eiendeler, kan vi, i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre legitime forretningsbehov, utlevere personopplysningene dine til den fremtidige selgeren eller kjøperen av eiendelene. Dersom en tredjepart kjøper Adapteo eller dets eiendeler, kan vi overføre personopplysningene dine til kjøperen.
 • Der det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, besvare en forespørsel eller beskytte eller håndheve rettighetene dine, kan vi også utlevere personopplysningene dine til myndighetene.

4 Overføring til tredje land

Vi forsøker alltid å behandle personopplysningene dine innenfor Den europeiske union (EU) eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Personopplysningene dine vil bare bli overført til et land utenfor EU/EØS dersom det er nødvendig for de formål som er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor.

Når personopplysningene dine blir overført til et land utenfor EU/EØS som ikke garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, vil vi generelt bruke EUs standardavtalevilkår for å sikre at personopplysningene dine behandles i samsvar med loven og denne retningslinjen. Ved overføring til mottakere i USA som er underlagt Privacy Shield-avtalen, kan vi alternativt stole på dette rammeverket for å beskytte personopplysningene dine.

Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, eller ønsker å få en kopi av disse, kan du kontakte oss på privacy@adapteo.com.

5 Lagring av opplysningene dine

Vi vil lagre opplysningene som er nødvendige for å gi deg det innholdet du har bedt om, og bare så lenge som du ønsker å motta innholdet. Alle andre personopplysninger som vi har, vil bli slettet fra våre systemer, databaser og sikkerhetskopier når vi ikke lenger trenger dem til de formålene som er beskrevet i avsnitt 2 ovenfor.

6 Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til og innhente en kopi av personopplysningene vi har om deg, og, der behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke, kreve å motta en kopi av personopplysningene dine som du har gitt oss, i et alminnelig anvendt, maskinlesbart format. Du kan også kreve å få slettet personopplysningene dine eller å få rettet uriktige personopplysninger.

Dersom vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en legitim interesse, har du rett til å protestere mot en slik behandling.

Der vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykket, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen. Med hensyn til informasjonskapsler som nettstedet vårt har lagret på din enhet, kan du gjøre dette ved å slette disse ved hjelp av innstillingene til nettleseren din.

Du har også rett til å klage angående vår behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet.

7 Kontakt

Dersom du har spørsmål eller noe du ønsker å ta opp med hensyn til bruken av personopplysningene dine, eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert hos oss, kan du kontakte oss på privacy@adapteo.com.