Helse og omsorg

Modulbygg kan brukes både i helse- og eldreomsorg. En kommune kan trenge et helt nytt helsesenter eller ha et presserende behov for ekstra kapasitet i eldreomsorgen, men være usikker på fremtidige behov og om den fortsatt vil trenge lokalene om ti år. I slike scenarioer er modulære helsesentre den perfekte løsningen.

Adapteos modulbygg for helseomsorg kan utstyres akkurat som permanente bygg. Byggene våre er trygge, sunne og innbydende. De leies ut midlertidig på dine vilkår, så lenge du trenger dem, eller du kan velge å kjøpe bygget for permanent bruk.

Vil du vite mer?

Helsesentre

Vi lager funksjonelle, attraktive og trygge helsesentre. Vi bygger på konstruksjonserfaringen vår og tar alle aspekter ved et velfungerende helsesenter med i betraktningen. Modulære helsesentre kan ha de samme møblene og det samme utstyret som tradisjonelle, permanente helsesentre.

Eldreomsorg

I eldreomsorgen kan det være behov for svært forskjellige typer lokaler, fra vanlige leiligheter til pleiehjem. Modulbyggene våre kan tilpasses alle slags behov og utgjør trygge, koselige og komfortable boliger for eldre som kan bo selvstendig, og for dem som trenger mer omfattende omsorg.

Vi hjelper deg å tilpasse bygningen til ditt behov

Ta kontakt for mer informasjon eller for å få hjelp til å møte dine plassbehov.  Vi hjelper deg å finne den ideelle løsningen for ditt bygg.