Brukervilkår

Ved å bruke nettstedet til Adapteo Plc (organisasjonsnummer 2982221-9) («Adapteo») på adressen www.adapteo.com, inkludert alle undernettsteder («nettsted»), samtykker du i de følgende vilkårene. Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet. Dersom du ikke samtykker i alle de følgende vilkårene, må du ikke benytte nettstedet, og du bør øyeblikkelig forlate det. Før du bruker nettstedet, bør du også lese vår vår informasjons- og cookie-policy.

1 Bruk av nettstedet

Adapteo gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og begrenset rett til å bruke nettstedet og materialene som er tilgjengelig der, til dine egne personlige eller (dersom du representerer et selskap) interne formål, underlagt disse vilkårene og gjeldende lovgivning. Den begrensede bruksretten som gis, inkluderer ikke en rett til på noen måte å distribuere, fremvise, endre, kopiere, lagre eller utnytte nettstedet kommersielt, hverken helt eller delvis. Dersom imidlertid spesifikt innhold eller materiale har blitt gjort tilgjengelig for nedlasting eller utskrift, kan du laste ned eller kopiere utdrag og lagre dem for din personlige eller interne bruk i samsvar med disse vilkårene. Dersom visse materialer har blitt uttrykkelig angitt som publiserbare, kan disse distribueres til journalistiske og ikke-kommersielle formål.

Ved å legge inn opplysninger eller materiale på eller gjennom nettstedet, erklærer og garanterer du at:

(i) du har alle rettigheter til å oppgi slike opplysninger eller slikt materiale til Adapteo, og at dette ikke er underlagt noen som helst fortrolighetsforpliktelser og på alle måter kan brukes fritt av Adapteo, inkludert til publisering og kommersiell utnyttelse

(ii) det i opplysningene eller materialet som gis, ikke finnes innhold som er ulovlig, upassende, ærekrenkende, sjikanerende, truende eller på annen måte uegnet for Adapteo å bruke, inkludert til publikasjon

(iii) opplysningene som gis, ikke inneholder ødeleggende programvare eller annet forurensende eller destruktivt innhold som kan skade Adapteo eller noen andre

(iv) du ikke vil fremsette erstatningskrav til eller utføre noen andre handlinger mot Adapteo som følge av eller i forbindelse med opplysningene eller materialet som du har gitt

I tillegg samtykker du i at Adapteo skal holdes skadesløs for alle erstatningskrav som måtte rettes mot Adapteo fra noen tredjepart som følge av eller i forbindelse med opplysningene eller materialet som du har gitt.

Adapteo forbeholder seg retten til å endre eller modifisere innholdet på nettstedet, inkludert disse vilkårene, og til når som helst å stenge eller begrense tilgangen til nettstedet, med eller uten forvarsel.

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Bruken av slike lenker skjer på eget ansvar. Vær oppmerksom på at slike tredjeparts nettsteder har sine egne retningslinjer som Adapteo ikke har noen kontroll over. Adapteo fremsetter ingen erklæringer eller garantier i forbindelse med tredjeparts nettsteder, og hverken påtar seg eller aksepterer noe ansvar for innholdet på disse.

2 Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Nettstedet blir tilbudt «som det er» og «avhengig av tilgjengelighet». Du anerkjenner og samtykker i at din bruk av nettstedet, herunder alle funksjoner og tjenester som tilbys der, skjer på eget ansvar. I tillegg anerkjenner og samtykker du i at innholdet og materialet på nettstedet kanskje ikke er oppdatert, fullstendig eller feilfritt. I det største omfang gjeldende lovgivning tillater det, fremsetter Adapteo ingen erklæringer eller garantier av noe slag når det gjelder innholdet på eller tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten, sikkerheten og cybersikkerheten til nettstedet, og Adapteo har ingen meldeplikt ved avbrudd, unøyaktigheter, forsinkelser eller feil ved nettstedet.

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, skal Adapteo ikke holdes ansvarlig for noe tap eller noen skade som følge av eller i forbindelse med avhengighet av nettstedet (inkludert alt innhold, alt materiale, alle funksjoner og alle tjenester som tilbys der), eller som følge av eller i forbindelse med noe avbrudd eller noen feil, utelatelse, defekt, forsinkelse, ødeleggende programvare, systemfeil eller manglende ytelse på eller som skyldes nettstedet. Videre skal Adapteo ikke holdes ansvarlig for noe tap eller noen skade som forårsakes av opplysninger eller materiale som du har gitt på eller gjennom nettstedet.

I det største omfang gjeldende lovgivning tillater det, skal Adapteo ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, utilsiktede eller særskilte skader eller følgeskader (herunder tapt fortjeneste, tapte data eller forretningsavbrudd) som følge av bruken av nettstedet eller at nettstedet ikke er tilgjengelig.

3 Immaterielle rettigheter

Adapteo og deres lisensgivere innehar alle rettigheter til alt innhold på nettstedet og alt innhold som gjøres tilgjengelig der. Alt innhold på nettstedet og innhold som gjøres tilgjengelig der, er beskyttet av opphavsrett, og alle rettigheter innehas av Adapteo og deres lisensgivere.

«Adapteo»-symbolet, i alle dets varianter, både ord og symboler, og alle Adapteos produktnavn og merkekonsepter, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Adapteo.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innvilget i disse vilkårene, er forbeholdt. Det understrekes at ingenting i disse vilkårene skal tolkes som en overdragelse eller innvilgelse av eiendomsrettigheter til nettstedet og materialer som er tilgjengelige der.