Bærekraftsrapport 2023

2023 var et avgjørende år for Adapteo. Vi håndterte økonomiske nedgangstider og geopolitiske usikkerhetsmomenter og så en ny industriell utvikling. Til tross for dette utviklet vi oss videre.

Vårt fokus er å fremme sirkulære infrastrukturløsninger som sikrer rettferdig tilgang til viktige sosiale tjenester som omsorg, utdanning og bolig. Alltid med respekt for planetens ressurser. Adapteo ønsker å spille en avgjørende rolle i å drive samfunnet mot sirkularitet.

I vår siste bærekraftsrapport finner du en oversikt over fremskrittene vi har tatt og innsatsen som er gjort i 2023. Rapporten gir også innsikt i hvordan vi har integrert bærekraft i forretningsstrategien vår, og hvordan vår sirkulære forretningsmodell har vist seg å være smart og bærekraftig.

Vi er stolte over å dele Adapteos bærekraftsrapport for 2023. Last ned rapporten nedenfor for å lese mer.

Tidligere rapporter

Da vi lanserte den nye merkevaren vår i 2019, startet vi også Adapteos bærekraftsreise. En bærekraftig bygg- og eiendomsbransje er avgjørende for å skape bærekraftige samfunn.

2020 var et nøkkelår for denne reisen. Vi lanserte en ambisiøs bærekraftstrategi som hjalp selskapet med å lede an i overgangen til en bærekraftig bygg- og eiendomsbransje.

I bærekraftsrapporten for 2021 fulgte vi opp bærekraftstrategien og innsatsen vår, viste frem våre aktiviteter og synliggjorde hvordan vi ønsket å fortsette å forbedre bærekraftsarbeidet vårt.