Adapteos modulbygg er med på å løse skoleutfordringene i Viken

Elever og ansatte ved en rekke videregående skoler i Viken tilbringer hverdagene i bygg fra Adapteo. En rammeavtale gjør at selskapet leverer stadig nye skolebygg i ulike deler av fylket.

«Det hadde vært svært krevende å dekke behovet uten modulbygg.

Jorun Henriksen, Eiendomsforvalter i Viken fylkeskommune.

Norges desidert største fylkeskommune, Viken fylkeskommune, benytter midlertidige bygg til skolelokaler en rekke steder rundt i fylket, og behovet er økende.

På nedre Romerike har det de siste årene vært en stor elevtallsvekst, med både ordinære- og voksene elever. Midlertidige bygg har vært med på å løse utfordringene med skoleareal, frem til Viken fylkeskommune får ferdige egne byggeprosjekter.

Viken fylkeskommune bruker også modulbygg som erstatningslokaler ved større byggeprosjekter ved skolene, som for eksempel inneklimaprosjekter.

 Det hadde vært svært krevende å dekke behovet uten modulbygg, sier eiendomsforvalter i Viken fylkeskommune, Jorun Henriksen.  

Ved Skedsmo videregående skole i Lillestrøm ble det i 2022 etablert et stort paviljongbygg  på 1 875 kvadratmeter.

Det er i tillegg til modulbygget for Skedsmo videregående skole satt opp modulbygg på Lørenskog videregående skole, Åssiden videregående skole og Buskerud videregående skoler. Adapteo planlegger å få flere modulbygg ferdig til skolestart til høsten 2023. Blant annet ved Vestby videregående skole, Lier videregående skole og St. Halvard videregående, også sistnevnte ligger i Lier.

–  Vi er stolte av bygget vi har levert til Skedsmo videregående skole. Her har elever og ansatte et godt sted å være, uansett årstid, sier daglig leder Brian Phillips i Adapteo i Norge og legger til at samarbeidet med Viken fylkeskommune er meget godt.

Nye skolebygg er på trappene i fylkeskommunen, men det vil gå flere år før elevene kan flytte inn. I tillegg pågår det rehabiliteringer av skolebygg med blant annet inneklimaprosjekt flere steder i fylket.

– Elever og lærere opplever modulbyggene som svært gode. Et modulbygg har ikke dårligere kvalitet enn vanlige bygg, sier Henriksen i Viken fylkeskommune.

Modulbygg 3 etasjer, Blomster foran.