Ringsaker_

Kilde skole

– Paviljongen ble montert fort og effektivt, og løser vårt midlertidige behov på en god måte; Gisle Hveem, Prosjektkonsulent i Ringsaker kommune

Les mer i Ringsaker blad!

Kunden hadde for liten kapasitet ved eksisterende skole og hadde behov for å øke arealet. Det ble montert to komplette klasserom inkludert grupperom og toaletter/garderobe. Inkludert grunnarbeider ble alle arbeider unnagjort på 4 hektiske uker.

– Paviljongen ble etablert på under 4 uker inkludert alle grunnarbeider, vi er godt fornøyd med resultatet og elevene trives i de nye klasserommene.

Steinar Ulven
Rektor

Fakta:

System : KLOSS

  • Ringsaker kommune
  • 4 moduler – 174 m2
  • 2 klasserom og grupperom