4 grunner til å velge en fleksibel bygningsløsning

Stadig flere velger å sikre sitt fremtidige plassbehov gjennom modulære bygningsløsninger.

Children playin in front of an adaptable school building

Fleksible bygninger er en vinn/vinn-situasjon for kommunene, mener Hugo Oftedal, New Markets and Commercial Development i Adapteo Group.

Norge er i vekst. Hvert år vil stadig flere trenge et tilbud fra det offentlige. Tilstanden på disse fasilitetene er i ofte dårlig. En rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) publisert i juli 2019 viste et vedlikeholdsetterslep på fylkeskommunale- og kommunale bygg på til sammen 160 milliarder kroner.

Det er her bedrifter som Adapteo kommer inn. Adapteo bygger, leier ut og selger fleksible bygg til blant annet skoler, barnehager, kontorer, bolig, omsorg og event.

– For mange kommuner er det vanskelig å være forberedt på behov som oppstår raskt og uforutsigbart. Da blir fleksible løsninger ofte redningen. Vi får helt enkelt en viktigere rolle i samfunnet, sier Hugo Oftdal, New Markets and Commercial Development i Adapteo Group
Hugo Oftedal mener at bygg som kan tilpasses vil kunne bli en vinn/vinn-situasjon for kommunene. De fleksible, modulære byggene kan både løse kommunens akutte behov og samtidig være bærekraftig. Oftedal løfter frem fire grunner for å bygge modulært.

1. God tilgjengelighet gir trygghet.

Mange kommuner har en langsiktig plan for befolkningsvekst, men en plutselig vekst av f.eks skoleelever vil kreve raske løsninger. Fleksible bygg med kort etableringstid kan tilby trygghet gjennom å levere lokaler til samfunnsmessige behov som det er vanskelig å planlegge for.

2. Gunstige finansieringsløsninger

Kombinasjonen med å eie og leie gir også en økonomisk frihet. Å eie kan gi langsiktige fordeler, samtidig som leie for et mer kortsiktig behov – kan øke. Dette gir mulighet for en smartere realisering av budsjetter og en mer effektiv utnyttelse av ressurser.

3. Riktig materialvalg og mindre svinn

En bygnings miljøpåvirkning er ofte avhengig av valg av materialer. Det primære materialet for mange industrielt bygde modulære hus er tre, som har et mindre miljøavtrykk jamført med materiell som betong og stål.

En annen nøkkelfaktor for bærekraftig konstruksjon er mindre avfall. Industriell produksjon gjør det mulig med en systematisk strategi for ressursanvendelse. Materiell som blir til overs, kan enkelt brukes til neste prosjekt.

4. En sirkulær livssyklus

Bygningene kan gjenbrukes og tilpasses. En skole kan etter mange år i en kommune, bli til kontor i en annen. Det blir en sirkulær økonomi der bygningene gjerne har en levetid på fem livssykluser.

– Rammene er de samme, men interiøret kan variere, sier Hugo Oftedal.